Consiliere Parentală

Serviciul de consiliere parentală presupune:

 • Oferirea de suport în probleme legate de adaptarea copiilor la cerinţele grupei şi ale grădiniţei, de optimizare a relaţiilor copil – copil, copil – educatoare, grădiniţă–familie, cu scopul prevenirii şi diminuării factorilor care conduc la eşec în adaptare, formare, dezvoltare, învăţare şi la tulburări ale comportamentului copiilor;
 • Consilierea familiei şi a părinţilor pentru prevenirea şi diminuarea stărilor de disconfort psihic în probleme legate de evoluţia copilului;
 • Observarea şi testarea psihologică a copiilor;
 • Elaborarea de programe de intervenţie personalizată pentru copil, în funcție de nevoile specifice pe care le are copilul
 • Încurajare și îndrumare în vederea creării unui mediu familial care să-i asigure copilului confortul fizic şi psihic optim, dezvoltarea fizică normală şi o stare de sănătate bună;
 • Abordarea și explorarea emoţiilor, cogniţiile şi comportamentelor care împiedică dezvoltarea şi adaptarea optimă a copilului la cerinţele părinților/gradiniței/societății.

Consilierea parentală:

 • Este informativă, deoarece furnizează informații necesare pentru a lua decizii informate şi responsabile cu privire la bunăstarea psihică și dezvoltarea optimă a copilului;
 • Este formativă, vizând mai ales prevenţia unor comportamente neadaptative şi învăţarea acelor strategii care să faciliteze adaptarea eficientă la situaţiile de viaţă;
 • Este suportivă, oferind cadrul adecvat pentru a fi exprimate emoţiile, conflictele, dilemele, temerile legate de etapa în care se află copilul.

De ce este importantă consilierea parentală?

 • Pentru informarea părinţilor cu privire la creşterea și dezvoltarea optimă a copilului;
 • Pentru identificarea problemelor emoţionale şi comportamentale ale copilului, eliminarea riscurilor şi a defavorizării în dezvoltarea acestora;
 • În depăşirea situaţiilor de criză și informarea părinților cu privire la eventualele dificultăţi comportamentale, sociale, emoţionale şi de învăţare ale copiilor;
 • În vederea realizării unui plan de prevenție și intervenție timpurie cu scopul dezvoltării copilului în conformitate cu cerințele, nevoile și vârsta acestuia.

Dezvoltarea copilului are succes numai dacă se desfășoară concomitent cu dezvoltarea competențelor parentale.

Back to Top