Înscriere

Documente pentru copil

  • Fişa de înscriere – se completează la sediul grădiniței;
  • Contractul pentru educaţie antepreşcolară – se încheie la sediul grădiniței;
  • Fişa medicală şi aviz medical de intrare în colectivitate (de la medicul de familie), analize: exudat nazal, exudat faringian, examen coprocultură, examen coproparazitologic);
  • Copie după Certificatul de naştere al copilului.

Documente pentru părinţi

  • Copie dupa CI/paşaportul părintelui;
  • Adeverinţă de la medicul de familie cu menţiunea clinic sanătos.

Copiii pot fi înscrişi pe tot parcursul anului calendaristic. Înscrierea la grupă se face în funcţie de numărul de locuri libere existente şi de vârsta fiecărui copil.

Back to Top