Activități de Psiho-Educație

30 de minute din programul zilnic al fiecărei grupe de copii din grădiniţa Pygmalion sunt dedicate activităţilor de psiho-educaţie, susţinute de către psihologii grădiniţei. În urma unei evaluări aprofundate se stabilesc obiectivele de dezvoltare ale fiecărui copil în parte, iar pe baza acestora se construiesc activitățile de psiho-educație.

Prin metode şi tehnici eficiente, aceste activităţi de psiho-educaţie au un dublu scop: dezvoltarea şi optimizarea competenţelor cognitive, competenţelor sociale, competenţelor emoţionale, competenţelor motrice şi de autonomie personală, toate acestea având o puternică influenţă asupra personalităţii copilului.

  • Competenţele cognitive se referă la capacitatea copilului de procesare a informaţiei, în principal atenţia, memoria, categorizarea, planificarea şi rezolvarea de probleme, limbajul;
  • Competenţele sociale se referă la totalitatea abilităţilor copilului de a-şi modela comportamentul, pentru a realiza interacţiuni sociale funcţionale cu ceilalţi.
  • Competenţele emoţionale se referă la abilităţile de a conştientiza şi înţelege emoţiile proprii şi pe cele ale celorlalţi, de a acţiona în conformitate cu acestea şi de autoreglare a propriilor emoţii.
  • Competenţele motrice vizează fluenţa şi controlul mişcărilor muşchilor corpului. Aici intră motricitatea grosieră, exercitată de principale grupuri de muşchi (de exemplu: „a porni”, „a se opri”, „a se întoarce”, „a urca”) şi motricitatea fină (de exemplu: mimica feţei, dexteritatea degetelor etc. ).
  • Competenţele de autonomie personală se referă la capacitatea copiilor de a rezolva independent probleme, fără ajutorul adultului. Autonomia personală este un bun predictor al angajării în sarcini dificile, al implicării în sarcină şi al achiziţiei de cunoştinţe prin investigarea directă a mediului. Dezvoltarea autonomiei personale la vârsta preşcolară accelerează dezvoltarea competenţelor socio-emoţionale şi cognitive.
  • Temperamentul/Personalitatea se referă la pattern-urile de comportament relativ stabile ale copiilor, cu o puternică componentă genetică/neurobiologică.

Joaca, entuziasmul, bucuria, imaginaţia, curiozitatea, atenţia, spiritul observaţional, voinţa, gândirea independentă, spiritul întreprinzător, siguranţa de sine şi încrederea în propriile forţe, creativitatea, exprimarea şi gestionarea adecvată a propriilor emoţii sunt antrenate în cadrul activităților de psiho-educație.

În cazul copiilor care au, în grade diferite, probleme psiho-comportamentale, psihologul grădiniţei lucrează în mod individual cu aceştia, urmărindu-se obiectivele de dezvoltare cuprinse în planul de intervenție individualizat al copilului.

Back to Top